Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Вокал" ийрими

Вокал жөнүндө түшүнүк

 


Вокал (же ырдоо) - эң байыркы музыкалык искусство. Ырдоо адамдын үнүнүн жардамы менен күүнү ойнотуудан турат. Аткаруучулар ырчы же вокалист деп аталат. Вокал - бул искусство, анткени ырчы композитор жазган обонду так кайталап гана тим болбостон, анын бардык көлөкөлөрүн, мүнөзүн жана маанайын үндүн жардамы менен жеткириши керек, буга ар бир адам эле жетише бербейт.

Вокалист эмне кылышы керек?

Ырчынын үч негизги сапаты бар:

  • музыкалык өнүккөн угуу жөндөмү - бул ар кандай бийиктиктеги музыкалык үндөрдү айырмалап, жаттап алуу;
  • ритм сезими - обондун ритмикалык музыкалык сүрөтүн так жаңыртып, башкача айтканда, нотанын бардык узактыгын сактоо менен обонду аткаруу жөндөмү;
  • угуу менен үндүн ортосундагы координация - обонду көрүп угуу же угулган үндүн бийиктигин жаңыртып берүү жөндөмү.

Эгер адамда бул сезүү органдарынын бири начар өнүккөн болсо, анда ага ырдоо бир топ кыйынга турат. Албетте, ар бир сезимди өнүктүрсө болот, бирок ага көп даярдык керек. Адамдын үнү анын манжа издериндей эле жекече болот. Дал ушундай үндөргө ээ эки адамды табуу мүмкүн эмес. Буга карабастан, адамдын үнүн төрт категорияга бөлүүгө болот:

  • бийик аял үндөрү (музыкада аларды сопрано деп аташат),
  • төмөн аял үндөрү (альт), бийик эркек үндөр (тенор),
  • ортоңку эркек үндөр (баритон),
  • төмөн эркек үндөр (бас).

Бөлүү үн диапазонуна байланыштуу. Ассортимент - ырчы ырдай ала турган ноталар. Мисалы, төмөн үн өтө бийик нотаны ырдай албайт жана тескерисинче.

Вокал (же ырдоо) - эң байыркы музыкалык искусство. Ырдоо адамдын үнүнүн жардамы менен күүнү ойнотуудан турат. Аткаруучулар ырчы же вокалист деп аталат. Вокал - бул искусство, анткени ырчы композитор жазган обонду так кайталап гана тим болбостон, анын бардык көлөкөлөрүн, мүнөзүн жана маанайын үндүн жардамы менен жеткириши керек, буга ар бир адам эле жетише бербейт.

Вокал ийриминин максаты

Окуучулардын ички потенциялын, талантын ачуу. Аларды ыр дүйнөсү аркылуу мекенди сүйүүгө, ата-энени сүйүүгө, табиятты сүйүүгө жана камкор мамиле жасоого тарбиялоо болуп саналат.

Окуучуларды туура ырдоого үйрөтүү менен бирге мекенди сүйүүнү, ата-энени сыйлоону, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, бир туугандарга жана досторго жакшы мамиле кылуу, мугалимдерге сый көрсөтүү жана билимге умтулуу сыяктуу асыл сапаттарын арттырууга багытталган.


Ийримдин жетекчиси: Ишенбек Муктар уулу