Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Түрк тили" ийрими

Түрк тили

 


Түрк тили, бул тил биздин тилге тектеш тилдердин бири болуп саналат, андыктан түрк тилин үйрөнүү биз үчүн өтө жеңил. Түрк тилиндеги көп сөздөр кыргыз тилиндеги сөздөргө окшошуп кетет. Биз түрк тилин билбесек да түркчө сүйлөшкөндөрдү угуп туруп, алар эмне жөнүндө сүйлөшүп жаткандыгынын жалпы маанисин түшүнө алабыз.

түрк тилин үйрөнүүнүн эмне зарылчылыгы бар, ал тилди үйрөнүү бизге эмне үчүн керек, мына ошолоршо токтоло кетели.

Учурда Кыргызстанда көптөгөн түрк тилдүү мекеме, ишкана, окуу жайлары ачылууда. Албетте, алар үчүн “түрк тили” маанилүү. Ошондой эле көптөгөн эл Түркия мамлекетине иштеш үчүн кетип жатышат. Же болбосо ар кайсы университеттердин студенттери жай мезгилинде өзүлөрү үчүн иштеп келишүүдө. Тилди билип барсаң, ал жерде өзүңдү ар дайым эркин сезип жана батыраак көнүп кетишке шарт түзүлөт.

Азыркы кезде биздин көптөгөн жаштарыбыз Россия жана Турция жана башка мамлекеттерге иштеп, тажрыйба алмашуу же окуу үчүн агылып жатат. Анын ичинде Турция мамлекетине жаштардын басымдуу бөлүгү кетип жатканы ср эмес. Анткени биринчиден тилибиз окшош, экинчиден динибиз окшош, үчүнчүдөн менталитетибиз да окшоп кетет. Башкача айтканда Турцияга барып биздин мекендештер таптакыр башка жакка түшүп калгандай сезбейт өздөрүн. Мына ошондуктан күнүмдүк турмушта колдонулган түркчө сөздөрдү, деги эле түрк тилин үйрөнүп алуунун пайдасынан башка зыяны болбойт. “Канча тил билсең, ошончо адамсың” деген накыл сөздүн мааниси терең. Андыктан Түрк тилин үйрөнүп алуу бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып, иште болобу окууда болобу ар дайым чоң жардамын көрсөтө алат.

Ошондой эле түрк тилин үйрөнүү менен биз Түрк маданиятына, салт-санаасына, тарыхына да жол ачабыз, алардын тарыхын-маданиятын өзүбүздүн тарыхыбыз, салт-санаабыз менен салыштырып дагы көптөгөн кызыктарды биле алабыз.

Ошондой эле биздин мектеп окуучуларыбыз да мектепти актап Турциянын алдыңкы жогорку окуу жайларына тапшырышып, окуу үчүн кетип жатышат. Алар үчүн мектептен эле түрк тилин үйрөнүп чыгуу чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып, ал окуу жайларын өтүүсүнө чоң өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Мындан тышкары Түрк тилиндеги китептер, адабий чыгармалар жана илимий китептер да көп, аларды окуп түшүнүү үчүн да түрк тилин билүү, үйрөнүү зарыл.

“Креатив-Таалим” билим берүү комплексиндеги “Түрк тили” ийрими ушул жогоруда айтылгандарды ишке ашыруу үчүн окуучуларды түрк тилин үйрөнүүгө дилгирлентүү үчүн ачылды.

“Түрк тили” ийриминин максаты, окуучулардын келечегине керек болгон кошумча тилдерди үйрөнүп алуусуна шарт түзүп берүү.

Ошондой эле күнүмдүк жашоодо колдонулган сөздөрдү үйрөнүп, түрк тилдүү мамлекеттерде өздөрүн эркин алып жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү.

Ийримден күнүмдүк жашообузда колдонулган диалогдорду, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү үйрөнөбүз. “Түрк тили” ийрими негизинен практикага көбүрөөк басым жасайт. Башкача айтканда сабактар көбүнчө практикалык сүйлөшүүнүн негизинде грамматикалык жана фонетикалык каталарды жоюу менен туура сүйлөөгө жетишүү.


Ийрим жетекчиси: Акылбек кызы Мадина