Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Программалоо ийрими

Программалоо ийрими жөнүндө

 


"Креатив-Таалим" билим берүү комплексиндеги "Жаш программист" программалоо ийрими азыркы замандагы прогресстин кыймылдаткычы болгон IT технологияларына окуучуларды кызыктыруу максатында 2019-2020 - окуу жылында иштеп баштады.  Азырынча бул ийримде программалоо эки багытта иш жүргүзүп жатат. 

1-багыты: 5,6-класстар үчүн Scratch визуалдык программалоо тили окутулат жана практикаланат. Бул программалоо тили жаш програмисттерди оюн процессине аралаштыруу  менен программалоонун негиздерин үйрөтүүгө багытталган.  Окуучулар оюн түрүндө өздөрүнүн чыгармачылыктары менен анимация, мультфильмдерин түзүшүп жатып, кантип программалоонун негиздерин үйрөнгөндөрүн билбей калышат. Андан ары окуучулар Scratch визуалдык программалоо тилинин жардамы менен  өздөрүнүн жөнөкөй оюндарын түзүп, тестирлөөдөн өткөрүшүп, жыл аягында ал оюндарын презентациялашат. Окуучулардын өздөрүнүн оюнан жана колунан жаралган программалар, оюндар аларды ошол төмөнкү класстарда эле программалоого болгон кызыгууларын арттырат жана кийинки келечегин программалоо кесиби менен байланыштырууга чоң өбөлгө түзөт. 


2-багыты: Бул багыт 7-9 жана 10-11-класстагы окуучуларды камтыйт. 7-9-класстагы окуучулар азыркы кездеги эң популярдуу тилдердин катарына кирген Python тилинин негиздерин үйрөнүшөт. Жылдын аягында алар бул тилде жетиштүү деңгээлде өздөрүнүн программаларын түзүп, көптөгөн маселелрди оңой программалоого жетишип калышат. Андан тышкары Python  программалоо тилинин перспективасын жана азыркы учурда кандай тармактарда колдонулаары боюнча толук маалымат алышып, бул тилдин кайсы багыты менен кетеерин чеишет. 

Ал эми 10-11-класстарда болсо окуучулар Python тилинин объектке багытталган программалоо багытында иштегенди үйрөнүшөт, башкача айтканда окуучулар Python  тилинин жардамы менен жөнөкөй интерфейстүү программаларды тиркемелерди түзүүгө үйрөнүшөт. Алган билимдеринин жардамында алар жөнөкөй калькулятор, медиаплейер ж.б. тиркемелерди түзүп калууга жетишишет. Python  тили боюнча алган билимдерин алар өздөрүнүн чыгармачылыгы менен ар кандай тиркемелерди түзүүгө колдонушат. Жылдын аягында алар түзгөн программалары боюнча презентация жасашат. Мындан тышкары ийримдин чегинде окуучкларды белгилүү  IT компанияларга экскурсияга алып баруу каралган. 

Негизи азыркы маалыматтык кылымда, жаңы технологиялар кылымында "ПРОГРАММАЛОО" ийрими замандын талабына жооп берген ийрим катары сыпатталат. Андыктан программалоо ийриминин планында программалоонун дагы башка багыттары боюнча кеңейтүү, ошондой эле робототехника ийримин киргизүү каралган. 

Мындан тышкары ар бир жылы декабрь айларында окуучуларды программалоого кызыктыруу максатында Бүткүл дүйнө жүзү боюнча өтүүчү  "КОД СААТЫ" иш чарасы да "Креатив-Таалим" билим берүү комплексинде ар бир жылы өтүлүп келет. Бул иш чарада информатика предмети кирген бардык класстын окуучулары ар түрдүү оюндарды код түзүүнүн негизинде өткөрүшөт. Ошентип алар "Код сааты" иш чарасында бир сааты оюндарды программалоо менен өткөрүшөт. Иш чаранын аягында ар бир окуучу сертификатка ээ болушат. Бул иш чара да окуучуларды программалоого кызыктыруу үчүн бүт дүйнө жүзүндө өтүлүүчү иш чара болуп саналат. 


Андыктан "Жаш программист" ПРОГРАММАЛОО ийримине кош келиңиздер!

"Жаш программист" ийриминин тренери "Креатив-Таалим" билим берүү комплексинин информатика мугалими Жунусалиев Касымбек Жамалбекович