Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Ортонку класс

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексинде ортоңку звенодогу класстар үчүн стандарттык окуу планы боюнча бекитилген сабактар жана сабктан тышкаркы түштөн кийинки убакта   окуучулар өздөрүнүн каалоолору боюнча 3,4  ийримден тандап алып катышса болот. Төмөнкү таблицаларда негизги окуу планы боюнча бекитилген предметтер жана мектеп тарабынан бекитилген  ийрим - сабактардын жумалык жана жылдык жүктөмдөрү көрсөтүлгөн. Мында көрсөтүлгөн ийримдердин көбү бардык класстарга тиешелүү болуп эсептелет, бирок кээ бир ийримдер предметтин өзгөчөлүгүнө жана балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша кээ бир класстарга гана тиешелүү болот.


Стандарттык окуу планынын негизинде бекитилген окутулуучу предметтер:

5-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  4 саат
2 Кыргыз адабияты 2 саат
3 Орус тили 2 саат
4 Орус адабияты 1 саат
5 Чет тили(англис) 5 саат
6 Тарых 2 саат
7 Адам жана коом 1 саат
8 Математика 4 саат
9 Табият таануу 1 саат
10 Технология 1 саат
11 Көркөм өнөр 1 саат
12 Информатика 2 саат
13 Музыка 1 саат
14 Дене тарбия 2 саат
15 Жумалык жүктөм 28 саат
16 Жылдык жүктөм 986 саат

6-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  4 саат
2 Кыргыз адабияты 2 саат
3 Орус тили 2 саат
4 Орус адабияты 1 саат
5 Чет тили(англис) 5 саат
6 Тарых 2 саат
7 Адам жана коом 1 саат
8 Математика 4 саат
9 Биология 2 саат
10 География 2 саат
11 Эмгекке үйрөтүү 1 саат
12 Көркөм өнөр 1 саат
13 Информатика 1 саат
14 Музыка 1 саат
15 Дене тарбия 2 саат
16 Жумалык жүктөм 30 саат
17 Жылдык жүктөм 1020 саат

7-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  3 саат
2 Кыргыз адабияты 3 саат
3 Орус тили 2 саат
4 Орус адабияты 2 саат
5 Чет тили(англис) 3 саат
6 Тарых 2 саат
7

Технология(1-жарым жылдык)

Көркөм өнөр (2-жарым жылдык)

1 саат
8 Алгебра 3 саат
9 Геометрия 1 саат
10 География 2 саат
11 Физика 2 саат
12 Биология 2 саат
13 Информатика 1 саат
14 Музыка 1 саат
15 Дене тарбия 2 саат
16 Жумалык жүктөм 30 саат
17 Жылдык жүктөм 1020 саат

8-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  3 саат
2 Кыргыз адабияты 2 саат
3 Орус тили 1 саат
4 Орус адабияты 2 саат
5 Чет тили(англис) 2 саат
6 Тарых 2 саат
7

Технология

1 саат
8 Алгебра 2 саат
9 Геометрия 2 саат
10 География 2 саат
11 Физика 2 саат
12 Биология 2 саат
13 Информатика 2 саат
14 Химия 2 саат
15 Дене тарбия 2 саат
16 Жумалык жүктөм 29 саат
17 Жылдык жүктөм 1020 саат

9-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  2 саат
2 Кыргыз адабияты 3 саат
3 Орус тили 1 саат
4 Орус адабияты 2 саат
5 Чет тили(англис) 2 саат
6 Тарых 2 саат
7 Адам жана коом 1 саат
8

Технология

1 саат
9 Алгебра 3 саат
10 Геометрия 1 саат
11 География 2 саат
12 Физика 2 саат
13 Биология 2 саат
14 Информатика 1 саат
15 Химия 2 саат
16 Дене тарбия 2 саат
17 Жумалык жүктөм 30 саат
18 Жылдык жүктөм 1020 саат

Жаш өзгөчөлүгүнө жана предметтердин спецификасына карата окуучулар катыша турган ийримдердин тизмелери

Ийримдер Сааты
1 Шахмат; 2 саат
2 Хор 2 саат
3 Чопо чоор 3 саат
4 Немец тили 2/4 саат
5 Англис тили 1/2 саат
6 Бий 2 саат
7 Теннис 2 саат
8

Спорт Стейкинг

2 саат
9 Улуттук оюндар 2 саат
10 Комуз 2 саат
11 Тэквондо 2 саат
12 Дзюдо 2 саат
13 Мини футбол 2 саат
14 Вокал 2 саат
15 Программалоо 2 саат
16 2Д анимация 2 саат
17 Арт студия 2 саат
18 Ооз комуз 2 саат
19 Жумалык жүктөм 34/40 саат
20 Жылдык жүктөм 1156/1360 саат

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексине окуучуларды кабыл алууда  зарыл болгон  документтердин тизмеси

 •  "Креатив-Таалим" билим берүү комплексине келгенде директордун наамына атайын үлгүдөгү арыз-анкета жазасыз
 • Жашаган жеринен справка
 • Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (2 даана)
 • Баланын ден соолугу боюнча атайын үлгүдөгү Ф-026 жана Ф-063 медициналык картасы
 • Ата-энесинин(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) паспортторунун көчүрмөсү
 • 4 Х 6 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана)
 • 10 файлы бар файлдык папка
 • Дело(кичинекей формадагы) мурунку окуган мектебиндеги делосу алынып келинет
 • Баланын ПИН коду.

 

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексине тапшыруу үчүн окуучуларга берилүүчү болжолдуу тесттердин үлгүсү

1) Математика

 1. 5-класс
 2. 6-класс
 3. 7-класс
 4. 8-класс
 5. 9-класс

 

2) Кыргыз тили

 1. 5-класс
 2. 6-класс
 3. 7-класс
 4. 8-класс
 5. 9-класс

 

Ортонку звенодогу класстар арасында болуп жаткан иш чаралар