Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Окутуунун кыргыз тилинде жүргүзүлүшү

Окутуунун кыргыз тилинде жүргүзүлүшү

 


«Креатив-Таалим» Билим берүү комплексинде ОКУТУУ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ тилинде жүргүзүлөт. Билим жана тарбия берүүдө эне тилинин мааниси өтө зор болуп саналат. Анткени кылымар бою сакталып, улам кийинки урпактарга берилип келген тилибиздеги акылман ойлор, жашоо эрежелери, салт-санаа жана үрп-адаттарыбыз тил аркылуу жаш муундарга дил азыгы болуп келет.

карыткан кыргыз тили - улутубуздун жүзү, эн тамгасы, башка улуттардан бизди айырмалаган негизги өзгөчөлүгү. Азыркы ааламдашуу шартында көптөгөн чакан элдер сыяктуу биздин да максатыбыз-эне тилибизди сактап калуу болуп саналат. Андыктан келечекте Мекендин туусун бийик көтөрүп, эне тилин аздектеп, улуту үчүн күйгөн, эл-жерин сүйгөн инсандардын өсүп чыгышы үчүн эне тилинде билим жана тарбия алуу айрыкча маанилүү болуп саналат.

“Креатив-Таалим” билим берүү комплеси өз окуучуларынын кыргыз тили менен бирге эл аралык англис, немец, орус, кытай ж.б. тилдерди да өздөштүруп, көптөгөн элдердин тарыхы жана маданиятынан кабардар болгон, ар тараптуу инсандарды тарбиялап чыгарууга аракет кылат жана келечекте кыргыздын мыкты интеллигенциясынын билим уясы болот деп ишенет.


Фотосалайдер