Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Мугалимдер командасы


Администрация

Предметтик мугалимдер

Башталгыч класстын мугалимдери

Даярдоо классы жана бала бакча

Ийрим мугалимдери

Иш чаралар
Мугалимдердин эс алуусу