Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Менталдык арифметика" ийрими

Менталдык арифметика деген эмне?

 


Заманбап дүйнөдө балдар гаджеттерди, компьютердик программаларды оңой эле чече алышат, бирок ошол эле учурда окуудагы жетишкендиктери менен мактана алышпайт. Психологдор белгилегендей, айрым балдарда көңүл топтоо, көңүл буруу жана окууга болгон мотивация жетишсиз.

Ушундан улам, ата-энелер үчүн балага сабакты изилдөөгө кызыгуу жана анын кайсы бир илимге ыкташын түшүнүү кыйынга турат. Таң калыштуу, бирок көңүлдүн жана кызыгуунун негизги көйгөйү менталдык арифметика сабактары аркылуу чечилет, бул баланын акыл-эс жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өрчүтөт, аны жаттап, үйрөнөт, түшүнөт.

Менталдык арифметика - интеллекттин гармониялуу өнүгүү ыкмасы, ал ар кандай эсептерди - абакус (соробан) аркылуу эсептөөнүн азиялык технологиясын колдонот. Менталдык арифметика программасы эсептегичте манжалар менен механикалык көнүгүүлөрдү жасоодон, ойдо эсептөөдөн жана концентрацияга, көңүл бурууга жана логикага арналган көнүгүүлөрдөн турат. Ой жүгүртүүнүн ылдамдыгын жана чыгармачыл дисциплиналарга болгон жөндөмдүүлүктү бир кыйла жогорулатууга жардам берет. Балдарга жана чоңдорго ылайыктуу.

Сабактардын жыйынтыгында - көп орундуу сандарды калькуляторду колдонбостон тез эсептөө мүмкүнчүлүгү. Көбүнчө менталдык арифметика класстары менталдык математика деп аталат.

Окутуу кандай жүргүзүлөт?

Абакус эсептери менен иштөө. Тренингдик көнүгүүлөрдө абакуста майда моторикалык чеберчиликтер өрчүйт, интеремисфералык байланыштардын өнүгүшү стимулданат. Абакустагы техникалык көнүгүүлөрдүн аркасында ой жүгүртүүнүн ылдамдыгы жогорулап, өжөрлүк жана концентрация пайда болот. Тренингдин биринчи этабында бала абакта эсептөөнү жүргүзүүнүн туура техникасын үйрөнөт жана абакта жасалган бардык операцияларды өздөштүрөт.

Ойдо эсептөөлөр же менталдык эсептөө. Бул этабы бала образдуу эсептөөгө даяр болуп калганда, абакуста көнүгүүлөрдүн тутумунун ишинин натыйжасы. Менталдык эсептөөнүн негизи болуп – менталдык картаны элестетүү жана сандарды көрсөтпөстөн мончоктор менен аракеттерди жүргүзүү.

Балдар үчүн менталдык арифметиканын пайдасы:

 • Эстутумдун, көңүлдүн, концентрациянын өнүгүшү.
 • Көптөгөн илимдер үчүн потенциалы жана ой жүгүртүүсүнүн ийкемдүүлүгү.
 • Баланын талантын ачуу.
 • Саноону оңой үйрөнүү, сандар менен иш-аракеттерди оңой жүргүзүү.
 • Элестетүү менен ой жүгүртүү көндүмүнүн өнүгүшү.
 • Туруктуулук жана токтоолукка тарбиялоо.
 • Окууга жана жаңы билимдерге кызыгуусу.
 • Чыгармачылыктын өсүшү.
 • Өзүнө ишенүүсүнүн өсүшү.
 • Кыйын тапшырмаларга басынбай, аларды түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү.
 • Окууга болгон кызыгуусун арттырат.

Андыктан “Менталдык арифметика” ийримине кош келиңиздер!


Ийримдин жетекчиси: