Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Мектеп

 

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексинин кыскача тарыхынан

«Адамзаттын тарыхы-бул идеялардын тарыхы»  Герберт Уэллс

 

 


Ар бир адамдын өмүр бою эстен кетпей турган эң бактылуу учуру болот. Ал анын мектепте өткөргөн убагы. Мектеп балага билимдин калемин карматса, ал анын жардамы менен келечектин чиймесин чиет.

Мектеп-бул уникалдуу чеберкана, анда келечек муундардын ар түрдүү идеялары, көз караштары калыптанат. Андыктан билим менен тарбия берүүнүн багытын туура нукта алып баруу өтө маанилүү. Анын чабалдыгы-келечектин кыйроосуна алып келет. Мугалимдик кесиптин татаалдыгынын негизги сыры да мына ушунда. Демек, келечек муундарга терең билим жана татыктуу тарбия берүү менен гана тарыхтын ташын алдыга татыктуу жылдырса болот.

Ар бир ата-эне өз баласына мыкты келечекти каалайт. Анын турмушта өз ордун таап, ой-максаттарынын ишке ашуусун тилейт. Ошону менен бирге ден соолугу чың, алган билимин турмушта колдоно алган, коомдо өзүнүн татыктуу ордун тапкан инсан катары көргүсү келет. Мугалимден да мына ушуну күтөт. Бала мектеп менен ата-эненин биргелешкен ишмердүүлүгү, камкордугу, мээрими жана сүйүүсү менен гана балалыктын бактылуу доорун сүрүп, билим кемеси менен саякаттка чыгып, дүйнө таанымын өстүрүп, инсан катары калыптанат. Бул ар бирибизге айтпаса да белгилүү. Бирок мына ушундай баланын да, ата-эненин да, мугалимдин да кыялындагыдай мектеп уюштуруу, аны ишке ашыруунун жолу канчалык түйшүктүү болгондугу жөнүндө азыноолак сөз кылып кетүүнү туура көрдүк.

«Креатив-Таалим»-мээримдүүлүктүн аралчасы...

 

Мына ушундай идеяны ондогон жылдар бою адегенде кыялында багып, андан соң жигердүү эмгек менен тажрыйбага айкалыштырып, дүйнөлүк билим берүү системасындагы алдыңкы көрсөткүчтөргө ээ болуп келген өлкөлөрдүн жетишкендиктерин ар тараптан изилдеп, өз тажрыйбасында колдонуп келген демилгелүү мугалим Дайырбекова Гулнара Мелисовнанын идеясы менен 2016-жылдын 27- июлунда Жоопкерчилиги чектелген коом «Креатив-Таалим» Билим берүү комплекси негизделип, мекенибиздин билим берүү системасында өзүнчө бир жаңы дем, жаңы кадам, жаңы көз карашка ээ болгон билим ордосу пайда болду. Демилгени колдоп, идеяны ишке ашырууда жыйырма жылга чукул мезгилден бери билим айдыңында канатташ да, сапарлаш да болгон Карипова Салкын Асанкуловна, Исмаилова Сымбат Бакасовна жана Казакова Назира Желденовналарды белгилеп кетсек. Чымырканган эмгек, иш кагаздары менен бирге окуу-методикалык материалдарды топтоо жана системалоо, ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, окуучулар менен мугалимдерди топтоо жана башка толгон түмөн түйшүктүү иштер артта калды. Баарыбыз бир идеяны ишке ашыруунун аракетинде бир багытты көздөп, келечекке бекем ишеним менен карадык.

Албетте, ал идея чагылгандай тездик менен иш билги жана кесиптик потенциалы жогору кесиптештердин колдоосуна ээ болду. Тынымсыз изденүү, окуучулардын жана мугалимдердин ишмердүүлүгүн толук камсыз кыла турган шарттарды түзүү, билим берүү процессиндеги жаңычыл идеялардын коштолушу, демилгелерди ар тараптан колдоо жыйынтыгын бербей койгон жок. Аз убакыттын ичинде балдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мектеп «мээримдүүлүктүн аралчасына айланып, сүйүнүү менен мектепке шашкан бактылуу балдарды кучагына алды.

Убакыт –учкан куш сымал. Мына быйыл эки жылды артка калтырып, үчүнчү жылды баштап отурабыз. Эң негизги максатыбыз: «Терең билим жана татыктуу тарбия аркылуу заманбап коомдо өз ордун таба билген инсандын калыптануусу үчүн бардык шарттарды түзүү».

«Жеңишти эңсесең, жоокердин камын көр» демекчи, биз тынымсыз иштебиз. Анткени келечекке бара турган багытыбыз түз жана анык!

Эмесе, «БИЛИМ» деп аталган көз кайкыткан мухитте «Креатив-Таалимдин» жолу ар дайым ачык болсун демекчибиз!

               


                           

Жалпы маалымат

Бишкек шаарындагы Жоопкерчилиги чектелген коом « Креатив-Таалим» Билим берүү комплекси 2016-жылдын 27- июлунда Жоопкерчилиги чектелген коом « Креатив-Таалим» Билим берүү комплекси катары негизделип, 2016-жылдын 2-августунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Чүй-Бишкек юстиция Башкармалыгы тарабынан катталган. 

 • Каттоо номери: 160517-3301-ЖЧК
 • ИУЖК коду: 29752057
 • Идентификациялык салык номери: 00208201610167
 • ГПЮ сериясынын номери: 0044959
 • Юридикалык жактын аталышы: «Креатив-Таалим» Билим берүү комплекси Жоопкерчилиги чектелген коому
 • Уюштуруучулук-укуктук формасы: Жоопкерчилиги чектелген коом
 • Менчик: Жеке
 • Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Багижский ч / көчөсү., 74-үй.

Мектеп өз алдынча финансылык- чарбалык ишмердүүлүк жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин мыйзамдык иш кагаздарына ылайык иш алып барат.


Нормативдик документтер

«Креатив-Таалим» Билим берүү комплекси Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамына, Билим берүү мекемеси тууралуу Типтүү жобого, мектептин Уставына жана локалдык актыларга ылайык иш алып барат.

 • «Креатив-Таалим» Билим берүү комплексинин миссиясы: «Креатив-Таалим» -социалдык жоопкерчилик
 • «Креатив-Таалим» Билим берүү комплексинин максаты: Терең билим жана татыктуу тарбия аркылуу заманбап коомдо өз ордун таба билген инсандын калыптануусу үчүн бардык шарттарды түзүү.
 • «Креатив-Таалим» Билим берүү комплексинин окуу-методикалык темасы: «Компетенттүү мамиле аркылуу билим берүү жана тарбиялоонун сапатын өркүндөтүү

 

«Креатив-Таалим» Билим берүү комплексинин кызматкерлеринин сапаттык курамы

 • Жалпы саны: 74
 • Штатта: 60
 • Айкалыштыргандар:10
 • Техперсонал: 3
 • Волонтер: 1


Мугалимдердин алган сыйлыктары жөнүндө маалымат:


 • Кыргыз Республикасынын Эмгек сиңирген мугалими: 1
 • Кыргыз Республикасынын Эл агартуусунун отличниги: 15
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы: 1
 • Кыргыз Республикасынын Билим жана или министр министрлигинин Ардак грамотасы: 15
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын төш белгиси: 5
 • Кыргыз Республикасынын «Билим ТВ» телеканалынын ардак грамотасы: 5

 

Анын ичинен:

 • Окуу китептеринин авторлору: 5 (химия, биология, физика, математика, география);
 • Предметтик стандарттын түзүүчүлөрү жана эксперттери: 4 (тарых, кыргыз тили жана адабияты);
 • Эл аралык долбоорлордун тренерлери, консультанттары: 2 (башталгыч класс, информатика)

«Креатив-Таалим» Билим берүү комплексинин ишмердүүлүк багыттары:

-

 • Кыргыз-Герман "Креатив-Таалим" инновациялык борбору
 • Бала бакча
 • Мектеп
 • STEAM багытында билим берүү борбору
 • "Креатив-Таалим" онлайн билим берүү платформасы
 • Балдар үчүн жана мугалимдер үчүн интерактивдүү журналдар("Дилгир", "Креатив-Таалим" жыйнак)
 • Мектепке чейинки билим берүү: «Монтессори» -бала бакча
 • Башталгыч мектеп: 1-4-класстар
 • Негизги мектеп: 5-11-класстар
 • Мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуучу курстар
 • ЖОЖго даярдоо курстары
 • Чет тилдерин окутуу курстары: англис, немец, түрк ж.б. тилдер
 • Онлайн мектеп: мектептин базалык курстары
 • Мектептин сайты
 • «Күндөлүк» платформасы
 • Электрондук журналдар
 • Мугалимдер жана окуучулар үчүн онлайн курстар

 

Билим берүү комплексинин салттуу иш чаралары:

 

 • «Жеңиштердин жемиши»
 • «Улуттук баалуулуктар»
 • «Баарлашуу сааттары»
 • «Билимдер фестивалы»
 • Китеп окуу
 • Кино сааттары
 • Медициналык кароодон өткөрүү

 

Билим берүүнүн базалык чөйрөсү - базалык билимдерге ээ болу менен бирге, предметтерди тереңдетип окутуу үчүн атайын курстар, ошондой эле коррекциялык иштер менен коштолот.

 

Креативдүү билим берүү чөйрөсү – ийримдер, атайын курстар, долбоорлор.

Билим берүү комплексинде төмөнкүдөй ийримдер иш алып барат:

 • Билимдерин өркүндөтүүчү ийримдер
  1. «Кызыктуу англис тили»
  2. «Менталдык арифметика»
  3. «Математика + логика»
  4. «Тез окуу»
  5. «Англис тили»
  6. «Түрк тили»
  7. «Немец тили»
  8. ЖОЖго даярдоо курстары
  9. «2Д +» ийрими
  10. «Финансылык сабаттуулук»
  11. «Юридикалык сабаттуулук»
  12. «Кесипке багыттоо» курсу
 • Чыгармачылыгын жана өнөрүн өркүндөтүүчү ийримдер :
  1. «Комуз»
  2. «Вокал»
  3. «Бий»
  4. «Арт-студио»
  5. «Хор»
  6. «Архитектура жана дизайн»
  7. «Ооз комуз»
  8. «Чопо чоор»
 • Спорттук көрсөткүчтөрун өркүндөтүүчү ийримдер :
  1. «Таэквон -до»
  2. «Шахмат»
  3. «Дзюдо»
  4. «Теннис»
  5. «Мини-футбол»
  6. «Спорт стекинг»
  7. «Улуттук оюндар: ордо, чүкө, топ таш, аркан тартыш ж.б.

 

Билим берүүнүн перцептивдик чөйрөсү - окуучуларды профилге карата багыт берүү.

 • Кесип тандоо максатында психологдун кызматы
 • Медициналык кароодон өткөрүү
 • Дарыгерлердин консультациялары
 • ЖОЖдорго экскурсияларды уюштуруу
 • Кесипкөй жана ийгиликтүү инсандар менен жолугушууларды өткөрүү
 • Өндүрүштүк ишкана жана мектемелерге баруу
 • Шаардык жана эл аралык олимпиада катышуу
 • Интеллектуалдык оюндарды өткөрүү
 • Долбоорлорго жана сынактарга катышуу
 • Коррекциялык иштерди жүргүзүү
 • Волонтердун кызматы

 

«КреативТаалим» Билим берүү комплексинин иштөө режими:

7.30-7.55
Окуучуларды тосуу
8.00-8.10
Таңкы көнүгүүлөр
8.15-8.30
Сабак башталат
9.15-9.30
Таңкы тамактануу
9.30-13.15
Сабактар уланат
13.15-13.45
Түшкү тамактануу
13.45-14.30
Таза абада эс алуу
14.30-15.30
Үй тапшырма аткаруу
15.30-15.45
Түштөнүү(Полдник)
15.45-16.45
Ийримдерге катышуу
16.45-17.00
Үйгө узатуу