Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Китеп окуу адаты

Күн сайын китеп окуу

 


Китеп окуу акылды курчутат, адамды чечендикке тарбиялайт, сөз байлыгыңды өстүрөт, акылмандуулукка жетелейт. Китеп окуп жатканда мээ маалыматты анализдейт, каармандардын иш-аракетине баа берет, кырдаалды аныктайт. Үн чыгарып окуу менен интонацияны туура койгонго, туура сүйлөгөнгө үйрөнөт. Китеп окуу процесси биздин көнүлүбүздүбир жерге топтогонго үйрөтөт. Пайдасыз маалыматтарга алаксып, жан дүйнөгө руханий азык алууга жардам берет. Анткени китепти көп окуган адамдар билим алууга ынтызарлыгы күчөп, кандай гана ишти баштабасын, аны сапаттуу жана аягына чейин аткара турган чыдамдуулук менен эрктүүлук сапаттарды өзүндө тарбиялаганга үйрөнүшөт.

Үй-бүлөдө балдар менен биргеликте китеп окууну салтка айландыруу өз натыйжасын бербей койбойт. Андыктан бул жаатта ата-энелер да балдар үчун үлгү болууга тийиш. Айрыкча , балдарга уктаар алдында китеп окуп берүү же кызыктуу жомокторду, окуяларды айтып берүү-алардын жан дүйнөсүнүн, фантазиясынын бай болуп чоңоюшуна түрткү берет. Баладагы чыгармачыл ой жүгүртүүсүнүн өсүшүнө түрткү берет. Китепти көп окуу адамдын аң-сезимин гана өстүрбөстөн, адам, жаратылыш менен мамиле түзүүнүн да сырларын үйрөтөт. Өзүнө болгон ишеними артып, кандай гана чөйрө же тема болбосун аңгемелешүүгө катыша алат.

Бирок, китепти тандай билүү да маанилүү. Ал кайсы гана тилде жазылбасын, эң башкысы, адамдын жан дүйнөсүнө ырахат тартуулап, инсан катары калыптанышына турткү бериши зарыл. Ааламга, адамга, айлана-чөйрөгө болгон мамилени жакшы жагына өзгөрткөн курал болууга тийиш. Ошондо гана китеп биздин адам болуп калыптанышыбызга түрткү берген эң негизги байлыгыбыз катары кызматын өтөй алат.

Мына ушул максатта “Креатив-Таалим” билим берүү комплексинде күн сайын сабак башталар алды менен “Китеп окуу” минуталары уюштурулуп, балдар өздөрүнө жаккан, бири-бирине сунуштаган ар түрдүү жанрдагы китептерди тандап окушат. Кээде баары бирдей китепти, кээде алмашып, кээде баары бир чыгарманы чогуу же таптакыр ар башка китептерди тандап окушат. Акырында окуган чыгармаларын айтып берип, маалымат алмашышат же чогуу талкуулап, өз ойлорун ортого салышат.

Эң негизгиси, балдардын өз алдынча ой жүгүртүүсү, кеп маданияты калыптанып, өз ойлорун, көз караштарын ортого салганга үйрөнүшөт. Бул болсо, окуучулардын интеллектуалдык гана эмес, руханий жактан да азык алуусун шарттап, жашоодо көптөгөн ийгиликтерге жетүүсүнө түрткү бермекчи.


Фотослайдер