Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Жогорку класстар

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексинде жогорку класстар үчүн стандарттык окуу планы боюнча бекитилген сабактардан тышкары түштөн кийинки убакта ийримдер жана милдеттүү түрдө ЖРТ га даярдануу курстары, кесипке багытоо курстары өтүлүп турат. Төмөнкү таблицаларда негизги окуу планы боюнча бекитилген предметтер жана мектеп тарабынан бекитилген ийрим - сабактардын жумалык жана жылдык жүктөмдөрү көрсөтүлгөн.


Стандарттык окуу планынын негизинде бекитилген окутулуучу предметтер:

10-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  2 саат
2 Кыргыз адабияты 3 саат
3 Орус тили 2 саат
4 Орус адабияты 2 саат
5 Чет тили(англис тили) 2 саат
6 Тарых 2 саат
7 Адам жана коом 1 саат
8 Алгебра 2 саат
9 Геометрия 2 саат
10 Физика 3 саат
11 Химия 2 саат
12 Биология 1 саат
13 География 1 саат
14 Дене тарбия 2 саат
15 Аскерге чейинки даярдык 2 саат
16 Жумалык жүктөм 29 саат
17 Жылдык жүктөм 1020 саат

11-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили  3 саат
2 Кыргыз адабияты 3 саат
3 Орус тили 2 саат
4 Орус адабияты 2 саат
5 Чет тили(англис тили) 2 саат
6 Тарых 2 саат
7 Адам жана коом 1 саат
8 Алгебра 3 саат
9 Геометрия 1 саат
10 Физика 3 саат
11 Химия 2 саат
12 Биология 1 саат
13 География 1 саат
14 Дене тарбия 2 саат
15 Аскерге чейинки даярдык 2 саат
16 Жумалык жүктөм 29 саат
17 Жылдык жүктөм 1020 саат

Окуу планынын негизинде бекитилген ийримдер жөнүндө маалыматтар

Ийримдер Сааты
1 Шахмат; 2 саат
2 Хор 2 саат
3 Чопо чоор 3 саат
4 Немец тили 2/4 саат
5 Англис тили 1/2 саат
6 Бий 2 саат
7 Теннис 2 саат
8

Спорт Стейкинг

2 саат
9 Улуттук оюндар 2 саат
10 Комуз 2 саат
11 Тэквондо 2 саат
12 Дзюдо 2 саат
13 Мини футбол 2 саат
14 Вокал 2 саат
15 Программалоо 2 саат
16 2Д анимация 2 саат
17 Арт студия 2 саат
18 Ооз комуз 2 саат
19 Жумалык жүктөм 34/40 саат
20 Жылдык жүктөм 1156/1360 саат

 

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексине окуучуларды кабыл алууда  зарыл болгон  документтердин тизмеси

 •  "Креатив-Таалим" билим берүү комплексине келгенде директордун наамына атайын үлгүдөгү арыз-анкета жазасыз
 • Жашаган жеринен справка
 • Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (2 даана)
 • Баланын ден соолугу боюнча атайын үлгүдөгү Ф-026 жана Ф-063 медициналык картасы
 • Ата-энесинин(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) паспортторунун көчүрмөсү
 • 4 Х 6 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана)
 • 10 фйалды камтыган файлдык папка
 • Дело(кичинекей формадагы) мурунку окуган мектебиндеги делосу алынып келинет
 • Баланын ПИН коду.

 

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексине тапшыруу үчүн  окуучуларга берилүүчү болжолдуу тесттердин үлгүсү

1) Математика

 1. 10-класс
 2. 11-класс

 

1) Кыргыз тили

 1. 10-класс
 2. 11-класс

 


 


 

Жогорку класстарда болуп жаткан иш чаралар жөнүндө