Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

«Жеңиштердин жемиши»

"ЖЕҢИШТЕРДИН ЖЕМИШИ” жетишкендиктердин парадын өткөрүү

 


“Креатив-Таалим” билим берүү комплексинде салттуу түрдө окуучулардын жетишкендиктерин ар тараптан колдоо жана баалоо максатында “Жеңиштердин жемиши” иш чарасы өткөрүлүп келет. Анда балдардын билим, өнөр, спорт жаатындагы мыкты көрсөткүчтөрү майрамдык маанайда, жалпы мектеп окуучулары, мугалимдер жана ата-энелердин алдында айтылып, чакан белектер тапшырылат. Мунун өзү окуучуларга мындан да мыкты көрсөткүчтөргө ээ болуп, дагы далай ийгиликтерди жаратууга жана умтулууга дем берип, шыктандырат.

“Жеңиштердин жемиши” салтуу иш чарасын өткөрүүнүн максаты: ар бир окуучунун максатка умтулуусун, ага жетүүдөгү кыйынчылыктарга туруштук берүүсүн, өзүндөгү бекем эркти тарбиялоо, өз күчүнө жана мүмкүнчүлүгүнө ишенүү, өзүндөгү өсүштү байкоо, канааттануу менен алга умтулуу, жакын адамдардын колдоосун сезүү жана ишенимди актоо сыяктуу сезимдерин калыптандырат.

Окуучулардагы жетишкендиктерди баалоо менен эмнеге жетише алабыз?

Албетте, биринчи кезекте өзүнө ишенимдүү жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоого. Анткени коомдогу ыкчам өзгөрүүлөр ар бир инсандын физиологиялык жана психологиялык жактан туруктуу, атаандаштыкка туруштук бере алгыдай күчтүү болуп калыптануусун талап кылат. Андыктан татыктуу тарбия жана терең билим алуу менен катар балдардагы эрктүүлүк, өзүнө ишенимдүү болуу сыяктуу эң зарыл сапаттарды калыптандыруу учурдун талабы болуп саналат. “Жеңиштердин жемиши” -окуучунун бир жылдык ишинин натыйжасы, аракеттеринин жыйынтыгы. Демек, бир жыл боюу аны колдоп, туура кеңешин берген жакындарынын: ата-эне, бир туугандарынын, багыт берип, билим жана билген өнөрүн талыкпай үйрөткөн мугалим, устаттарынын дагы ишинин жыйынтыгы болуп саналат. Ал эми чакан ийгилик-ар биринин кичинекей жеңиши эмеспи. Демек, ийгиликтер гана баарыбызга канааттануу жана алдыга жылууга дем берген зор күч боло бермекчи.


Фотослайдер