Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Хор" ийрими

ХОР ийрими жөнүндө

 


Мектептеги хор ийрими башталгыч, 2-3-4-класстардагы тестиер жаштагы окуучулар үчүн уюштурулган. Хорго окуучулар өз каалоолору боюнча, ошондой эле бош убактыларына карата катышат. Ошондон улам хордун иштөө убактысы, шарттуу түрдө, жалпы сабактардын жүгүртмөсүнө (расписаниесине) коюлган. Хор жумасына 2 ирет 1 сааттан өтүлөт. Хорго катышуучулардын саны болжолдуу - 60тан 90го чейин, анткени, ал, жогорку түшүнүктөгүдөй, катышуучулардын каалоосуна жараша болот.

Хордо окуучулар жекече ырдоонун ыкмасы менен ансамбльде же ошого окшогон хордо ырдоонун ыкмасы кескин айырмачылыкта экенин билип, аны өздөштүрөт жана хор ийрими коллективдүү өзгөчө чыгармачылык экенинин маанисин терең түшүнө баштайт. Натыйжада окуучу коллективдешүүнүн сырын байкап, келечектеги турмушунда ошондой жол менен жашоонун өтө керектигин көңүлүнө алат.

Мектептеги Хор ийрими окуучулардын көркөм эстетикалык табитин ойготуп, өркүндөтүү, чыгармачылыктагы коллективдик изденүүгө көнүктүрүү, ырдоо жөндөмдүүлүгүн ачып, артыруу жана атуулдук аң-сезимин курчутуу, адептик мамилелерин туура багытка салып калыптандыруу максатын көздөйт.

Хор ийрими чыгармачылыгы боюнча окуу жылындагы мектептин окуу-тарбияга арналган календардык планындагы ар бир маданий-массалуу иштерине арналган тематикалуу ырларды даярдап, концерттик кечелерге активдүү катышат. Репертуарындагы окуучулардын сүймөнчүлүгүнө айланган чыгармалар төмөнкүлөр:

  • «Кыргыз республикасынын мамлекеттик гимни»;
  • «Креатив-Таалим окуу комплекс мектебинин гимни»;
  • «Кыргыз тилим-Эне тилим»;
  • «Апаке», «Чек коргоор»;
  • «Жаны Жыл керемети», «Нооруз»;
  • «Жаша, жаша мугалим».

Хордун жетекчиси: Турганбай Молдогазиев