Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Чопо - чоор" ийрими

Чопо чоор жана ансамбль 

 


Чопо чоор — ак, кызыл чоподон же алардын аралашмасынан жогорку температурада бышырылып жасалган үйлөмө аспап. Илгери балдардын музыкалык аспабы катары бааланып, кыска кайрыктагы күүлөр ойнолгон. Мурда сүйрү, тоголок формада болгон. Үн алуу ыкмасы жана үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү 3төн 6га чейин кездешкен. Бүгүнкү күндө бирдей үлгүдөгү – сүйрү тоголок формадагы чопо чоорлор таралган. Азыркылары 8 көзөнөктүү болуп, бардык ноталарды алуу мүмкүнчүлүгү бар

Чопо-чоор ийрими: Эстетикалык тарбия берүүнүн негизги булагы бул кыргыздын улуттук аспаптары анын ичинде ансамбль, чопо- чоор ооз комуз, комуз ж.б. болуп эсептелет.

Балдарды мекенчилдике, сезимталдуулуука, маданияттулука, компетенттүү ой жүгүрткөн ар кандай учурдагы кырдаалга кабылганда маданияттуу жол менен ошол учурдан чыгып кеткен, жөндөмдүү болгон жаш муундарды тарбиялоого маданий музыкалык ийримдердин салымы чоң ошолордун бири "КРЕАТИВ- ТААЛИМ" билим берүү комплексиндеги "чопо-чоор ансамбли” болуп эсептелет.

Азыркы заманда балдарга билим берүүдөн дагы, тарбия берүү өзгөчө мааниге ээ болуп тургандыгы сыр эмес, ал эми тарбиянын негизги булагы бул эстетикалык, маданий эстетикалык экендигин эске алганда Ансамбльдагы аспаптарды балдарга үйрөтүү аркылуу 21-кылымдын мекенчил, сезимтал, маданияттуу мыкты жаш уландарды (кадрларды) даярдоого өзгөчө мүмкүнчүлүк түзөт.

БУЛ ийримдин негизги максаты улуттук муз. аспаптарын гана үйрөтүү эмес. Кыргыздын көөнө маданиятын, кыргыздын улуттук баалуулугу менен тааныштыруу аркылуу балдарга өз мекенин сүйгөн өз элинин тилине, маданиятына күйгөн эн мыкты кыргыздын жарандардын тарбиялоого негиз болуп берет.

Кыргыздын улуттук аспаптарында ойногонду үйрөнүү менен балдарыбыз, музыканы эле сүйбөстөн, табияттын сулуулугун, жаратылыштагы мукам үндөрдү аспап аркылуу берүүнү үйрөнүшөт. Музыкалык дүйнөгө аралашып, өздөрүнүн ички потенциялын ачып, жан дүйнөсүн руханий азыктарга толтурушат.

Андыктан “Креатив-Таалим” билим берүү комплексиндеги “Чопо-чоор” ийримине кош келиңиздер!


Ийрим Жетекчиси: Канат уулу Жанат