Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Шахмат" ийрими

Шахмат жөнүндө

 


Шахмат ойногонду үйрөнүү балаңыздын акыл жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет. Балдардын гармониялуу өнүгүүсү үчүн мугалимдер физикалык өнүгүү үчүн секцияларды тандап гана тим болбостон, интеллектуалдык спортту айкалыштырууга кеңеш беришет. Шахмат активдүү спорт менен машыгууга каршы көрсөтмөсү бар балдар үчүн ылайыктуу.

Окумуштуулардын изилдөөлөрү шахмат ойногон балдардын мектеп программасын 60% жакшы үйрөнөөрүн, алардын эс тутуму тезирээк өнүгөрүн, так илимдерди үйрөнүү оңой болорун айтышат. Андыктан, баласынын окуусун жакшыртууну каалаган ата -энелер шахмат секциясын карап көрүшү керек.

Балдар үчүн шахматтын 10 пайдасы:

Балаңыз улуу шахматчы болуп чыкпаса да алар үчүн шахмат ойноонун төмөнкүдөй пайдалары бар:

  1. Ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүү. Бул мындан аркы ишмердүүлүктүн бардык тармактары үчүн талап кылынат. Келечекте бала туш боло турган ар кандай турмуштук кырдаалда ал тез эле чечимдерди табат, ар бир чечимдин вариантын ойлонуп көрүп, туура вариантын тандайт. Балдар үчүн шахмат логикалык ой жүгүртүүсүн, эс тутумун жана көңүл бурууну өнүктүрөт.

  2. Көз карандысыздыкка үйрөтүү. Шахматчылар башка көптөгөн спортчулардан айырмаланып, өздөрүнүн күчүнө жана билимине гана таяна алышат. Оюндун концепциясы өз алдынча чечим кабыл алууну болжойт.

  3. Жетишпестиктерди адекваттуу кабыл алуу жөндөмү. Көптөгөн спорттун түрлөрү жеңүү менен утулууну камтыйт. Шахматта буга өзгөчө философиялык маани берилет, ар бир согушта жеңишке жетүү мүмкүн эмес. Жеңилгенде күйүп калуунун ордуна, каталардын үстүнөн анализдин жана иштин бүтүндөй сериясы жүргүзүлөт.

  4. Стратегиялык жана системалык ой жүгүртүү жөндөмдөрү калыптанат. Шахматчылар оюнда 5-6 кадам алдыда болгон окуяларды иштеп чыгуу аркылуу ойлонууну үйрөнүшөт. Ар бир турмуштук кырдаал өзүнчө окуя катары кабыл алынбайт, бирок системалык анализге, чечимдердин массасын табууга, ар бир иштин кесепеттерин талдоого тийиш. Мунун баары жалпы баланын инсандыгын калыптандыруу үчүн керек.

  5. Көңүл буруу, туруктуулук. Балдар бүт ишке толук кирип кетүүнү үйрөнүшөт, андыктан балдар үчүн шахмат сабактары ата -энелерине өтө чоң жардам көрсөтө алат.

  6. Реакциянын ылдамдыгы. Шахматтын пассивдүүлүгүнө карабастан, шахматтын абалы ар бир кыймыл менен кескин өзгөрүшү мүмкүн. Бала кырдаалды тез башкарып, кыймылдардын варианттарын таап, ойлонуп, чечим кабыл алышы керек

  7. Баш тарта алуу жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүшү. Оюнда сиз эмнени маанилүү жана эмнеден баш тарта алаарыңызды чечишиңиз керек. Бул балага жашоодо биринчи кезекте тандалуусу керек болгон жана баш тарта турган нерселер бар экенин ачык көрсөтүп турат.

  8. Эстутумду жана көңүл топтоону өнүктүрүү. Оюнда бала шахмат оюндарын жаттайт, айрымдарына үйрөтөт. Көңүл бурулат, тактадагы ар бир бөлүктү көрүү керек. Көптөгөн шахматчылар фотографиялык эс тутумун өнүктүрүшөт.

  9. Маалымат менен иштей билүү. Балдар маалыматты топтоону эле эмес, туура кырдаалда туура жана тез колдонууну үйрөнүшөт.
  10. Ар тараптуу өнүктүрүү. Баланын мээси чоң көлөмдөгү маалыматты кабыл алууну үйрөнөт, ал принциптерге айланат, билимге болгон каалоону пайда кылат.

Сиз каалаган курактан баштап балдарга шахмат үйрөтүүнү баштасаңыз болот, бул пайдалуу жана кызыктуу оюн баланын интеллектуалдык хоббисине айланып, келечектеги аракеттерине жардам берет.

Андыктан “Креатив-Таалим” билим берүү комплексиндеги “Шахмат” ийримине кош келиңиздер!


Ийрим жетекчиси: Съездбек уулу Арзыбек