Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Башталгыч класс

Урматтуу талгыч класстын окуучулары жана ата-энелери, бул бөлүмдөн сиздер башталгыч класттарга тиешелүү негизги маалыматтарды желчь аласыздар.

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексинде башталгыч класстар үчүн стандарттык окуу планы боюнча бекитилген сабактардан тышкары милдеттүү түрдө өтүлүүчү ийрим сабактар ​​да кошулуп окутулат. Төмөнкү таблларда негизги окуу планы боюнча бекитилген предметтер жана мектеп тарабынан бекитилип окутулуучу ийрим - сабактардын жумалык жана жылдык жүктөмдөрү көрсөтүлгөн.


Стандарттык окууу плановнын негизинде бекитилген окутулуучу предмет:

1-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили жана окуу 6 саат
2 Орус тили 3 саат
3 Математика 4 саат
4 Мекен таануу/Табият таануу 2 саат
5 Көркөм өнөр 2 саат
6 Музыка 1 саат
7 Дене тарбия 2 саат
8 Жумалык жүктөм 20 сат
9 Жылдык жүктөм 660 саат

2-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили жана окуу 7 саат
2 Орус тили 3 саат
3 Математика 5 саат
4 Мекен таануу/Табият таануу 2 саат
5 Көркөм өнөр 2 саат
6 Музыка 1 саат
7 Дене тарбия 2 саат
8 Жумалык жүктөм 22 сат
9 Жылдык жүктөм 748 саат

3-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили жана окуу 7 саат
2 Орус тили 3 саат
3 Чет тили 2 саат
4 Математика 5 саат
5 Мекен таануу/Табият таануу 2 саат
6 Көркөм өнөр 2 саат
7 Музыка 1 саат
8 Дене тарбия 2 саат
9 Жумалык жүктөм 24 сат
10 Жылдык жүктөм 816 саат

4-класс

 
Предметтер Сааты
1 Кыргыз тили 7 саат
2 Орус тили 3 саат
3 Чет тили 2 саат
4 Математика 6 саат
5 Мекен таануу/Табият таануу 2 саат
6 Көркөм өнөр 2 саат
7 Музыка 1 саат
8 Дене тарбия 2 саат
9 Жумалык жүктөм 25 сат
10 Жылдык жүктөм 850 саат

Стандарттык окуу планынынан тышкары "Креатив-Таалим" билим берүү комплекси тарабынан милдеттүү түрдө  бекитилген окутулуучу ийрим-сабактар:

1-класс

 
Предметтер Сааты
1 Англис тили 2 саат
2 Арт Студия 2 саат
3 Математика жана логика 1 саат
4 Менталдык арифметика 2 саат
5 Шахмат 2 саат
6 Бий 2 саат
7 Комуз 2 саат
8 Жумалык жүктөм 13 саат
9 Жылдык жүктөм 442 саат

2-класс

 
Предметтер Сааты
1 Англис тили 2 саат
2 Арт Студия 2 саат
3 Математика жана логика 1 саат
4 Менталдык арифметика 2 саат
5 Шахмат 2 саат
6 Бий 2 саат
7 Комуз 2 саат
8 Жумалык жүктөм 13 саат
9 Жылдык жүктөм 442 саат

3-класс

 
Предметтер Сааты
1 Англис тили 3 саат
2 Арт Студия 2 саат
3 Математика жана логика 1 саат
4 Менталдык арифметика 2 саат
5 Шахмат 2 саат
6 Бий 2 саат
7 Комуз 2 саат
8 Жумалык жүктөм 14 саат
9 Жылдык жүктөм 476 саат

4-класс

 
Предметтер Сааты
1 Англис тили 3 саат
2 Арт Студия 2 саат
3 Математика жана логика 2 саат
4 Менталдык арифметика 2 саат
5 Шахмат 2 саат
6 Бий 2 саат
7 Комуз 2 саат
8 Жумалык жүктөм 15 саат
9 Жылдык жүктөм 510 саат

Мындан тышкары "Креатив-Таалим" билим берүү комплексинде түштөн киинки убактыда окуучунун тандоосу боюнча бекитилген ийримдер:

Ийримдер Сааты
1 Дзюдо 2 саат
2 Таэквондо 2 саат
3 Хор 2 саат
4 Чопо чоор 3 саат
5 Ооз комуз 2 саат
6 Улуттук оюндар 2 саат
7 Жумалык жүктөм 11 саат
9 Жылдык жүктөм 374 саат

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексине окуучуларды кабыл алууда  зарыл болгон  документтердин тизмеси

 •  "Креатив-Таалим" билим берүү комплексине келгенде директордун наамына атайын үлгүдөгү арыз-анкета жазасыз
 • Жашаган жеринен справка
 • Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (2 даана)
 • Баланын ден соолугу боюнча атайын үлгүдөгү Ф-026 жана Ф-063 медициналык картасы
 • Ата-энесинин(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн)паспортторунун көчүрмөсү
 • 4 Х 6 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана)
 • 10 файлов бар файлык папка
 • Дело(кичинекей формадагы) -0 - жана 1-класстарга жаңы алынып келинет, 2-4-класстарга мурунку окуган мектебиндеги делосу алынып келинет
 • Баланин ПИН-код.

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексине тапшыруу үчүн окуучуларга берилүүчү болжолдуу тесттердин үлгүсү

1) Математика

 1. 2-класс
 2. 3-класс
 3. 4-класс

 

2) кыргыз тили

 1. 2-класс
 2. 3-класс
 3. 4-класс

 

Башталгыч классстарда болуп жаткан иш чаралар