Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Ата-энелер үчүн тренингдер

Ата-энелер үчүн тренинг

 


Окуучулардын ата-энелери үчүн адатта “ата-энелер чогулушуна” деген чакыруу кичине ыңгайсыздыкты жаратаары анык. “Ата-энелер чогулушунда эмне айтат болду экен, менин баламды мактайбы же жамандайбы, дагы кандай жагымдуу жана жагымсз маалыматтар айтылат болду экен”- деген сыяктуу арсардуу ойлор келип, көп учурда ата-эненин мектепке келүүгө болгон каалоосу өтө боло бербейт. Ошонун себебинен “ата-эне-мугалим-мектеп” байланышы көбүнесе жакшы ишке ашпай келет. Ал эми ата-эне менен мектеп жана мугалим тыгыз байланышта иштегенде гана баланын окуу-тарбия алуусу натыйжалуу болоору шексиз. Андыктан ата-энени мектеп менен тыгыз байланышта кармоо ар бир билим берүү мекемесинин приоритеттүү маселелеринин бири болуп саналат. Ал эми бул багытта “Креатив-Таалим” билим берүү комплексинде алгылыктуу иштер алып барылууда. Айта кетсек:

  • ата-энелер үчүн жагымдуу маанайда чай үстүндө болгон жолугушуулар;
  • ата-энелер үчүн тренингдер;
  • ата-эне жана балдар катышкан иш чаралар;
  • ата-энелер менен кесиптик багыт боюнча байланыш түзүү ж.б.

Мында өзгөчө ата-энелер үчүн өтүлгөн тренингдер өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Анткени балдарын мектепке алып келип жаткан ата-энелердин көпчүлүгү жаш ата-энелер болуп саналат. Алар үчүн балага билим эле эмес туура туура тарбия берүү да чоң мааниге ээ экендигин түшүнүп турат. Ал эми мектептеги тажрыйбалуу мугалимдер тарабынан анын ичинен билим берүү комплексинин башкы мүдүрү Дайырбекова Гүлнара Мелисовнанын тарбия - таалим боюнча 30 жылдык практикада такшалып өз жемишин берген тарбия-таалим боюнча пайдалуу тренингдери чындап эле ата-энелердин купулуна толуп, алардын чогулушка кызыгуу менен калбай келип катышып жатышкандыгы сүйүндүрбөй койбойт. Биздин билим берүү комплекси ата-энелерге ар дайым сый көргөзүү менен алар менен тыгыз байланышта иштөөгө болгон аракетин жумшап келет. Жана бул аракеттерибиз өзүнүн үзүрүн берип жүздөгөн ата-энелерибизден ыраазычылык, жылуу сөздөрдү угуп келебиз. Андыктан биздин ата-энелерибиз “ата-энелер чогулушуна” калбай, кызыгуу менен келишет десек жаңылышпайбыз.


Фотослайдер