Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

"Улуттук Арт" ийрими

"Улуттук Арт" ийрими жөнүндө

 


Улуттук арт ийрими өз ичине кол өнөрчүлүктүн төрт түрүн камтыйт: кездеме менен иштөө( жамоо кураштыруу ийлеп чаптоо ) саймалоо лента жана жип иенен токуу ,биссер менен саймалоо жана Айрис Фолдинг(жүн менен кургак жана нымдап ийлеп иштөө) же торцевдөө техникасы. Учурда кол өнөрчүлүгүнүн бул түрлөрү өтө көп колдонулуп,  балдардын кызыгуусун жаратууда. Эн негизги алардагы чыгармачылыкты ойготуу менен фантазиясын өстүрүп, чыгармачыл менен эмгектенүүгө түрткү берет. Алар кийимдерди даярдоодо, аларды кооздоп аземдөөдөө, үй тиричилигин кооздодо, интерьерде, сувенирлерди жасоодо картиналарды даярдоодо, тартууда көп колдонулат. Балдар өз ишинен эстетикалык гана ырахат албастан, улуттук каада, салт-санааны, маданиятты сыйлоого, таанып билүүгө, социалдык коомго адаптация алууга, экономикалык жактан пайда келтире турган нерселерди жасоого үйрөнүшөт.

Программанын башкы максаты –окууучулардын кол өнөрчүлүгүн, шыгын жана жөндөмдүлүгүн өстүрүү.


Ийримдин максаттары

Окуп үйрөтүүчүлүк:

-окуучуларга кол өнөрчүүлүк боюнча алгачкы түшүнүктөрдү жана билимдерди берүү, өздөрүнүн кыялдарын кагазга сүрөткө түшүрүү эркиндигин берүү менен ой-кыялдарын ишке ашырууга мүмкунчүлүк берүү.

Тарбиялоочулук :

-чыгармачылыкты сыйлоо сезимин ойготуу менен, эмгекке карата сый мамилени калыптандырууга тарбиялоо.

-элдик кол өнөрчүлүккө кызыгууну артыруу жана аны андан ары сактап .улантууга дилгирликти ойготуу. Өз мекени жана эли менен сыймыктанууга тарбиялоо.

Өнүктүрүүчүүлүк:

-окуучулардын эстетикалык табити ,гармониялуукту ,чыдамкайлык сезимди өнүктүрүү;

-окуучулардын табигый жөндөм-шыгын өнүктүрүү (чыгармачыл фантазиясы, образдуу ой жүгүртүсүү, акыл эс тутумун, кол манжаларынын майда моторикасын өнүктүрүү)

-балдар кызыккан тармак боюнча чыгармачылыгын өнүктүрүү, өз алдынча изденүу жана эмгектенүүгө тарбиялоо

Программа 6 жаштан 10 жашка чейинки жаш курактагы окуучулар үчүн ылайыкташып түзүлгөн.Окутуунун негизги формасы топ менен иштөөгө багыталган.


ВИДЕОМАТЕРИАЛДАР

  


Ийрим жетекчилери: Молдалиева Аксана, Карипова Айжан